Okolica & Czas wolny

Z 14 jeziorami i du¿ymi obszarami lasów Dlugie i jego okolice zaliczaj± siê do perel tego krajobrazu. Oczekujecie Pañstwo bogatej oferty zagospodarowania czasu wolnego.